Protester i Eksjö mot nya färdtjänstregler

Sex handikappföreningar i Eksjö protesterade tidigare i dag mot de nya färdtjänstregler som politikerna planerar att införa.
Framförallt vänder sig handikappföreningarna mot att handikappade i framtiden kan komma att tvingas samåka och att de dessutom helt går miste om färdtjänst efter klockan 24. Det socialdemokratiska kommunalrådet Ulla Hägg säger till nyheterna att frågan har utretts tillräckligt och att förslaget innebär förbättringar för de handikappade.