Vål och hot ökar på psykklinik

De som arbetar på den psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus känner en ökad rädsla för våld och hot på jobbet. Nu har Arbetsmiljöverket besökt kliniken - och kräver en rad förbättringar i säkerheten.

Bland annat visade det sig att de dokument och rutiner som tagits fram på kliniken för hur man ska agera vid våld och hot inte användes fullt ut - och att alla inte kände till dem.

De ska nu göras om så att de stämmer överens med verksamheten - och information måste ut till personalen så att de följs.

Dessutom så behöver lokalerna byggas om så att de blir säkrare och Arbetsmiljöverket vill nu se en handlingsplan där kliniken slår fast när ombyggnaden ska vara klar - och vem som har ansvar för den.