Populära områden får dyrare tomter

Det blir höjda tompriser från årsskiftet i vissa attraktiva delar av Jönköpings kommun.

Tekniska nämnden föreslår att priset för en villatomt på Hisingstorp ska öka med 50.000 kronor till 600.000. Där planeras 30 nya tomter nästa år.

Höjda priser föreslås också för villatomter på Horstorpsgärdet i Bankeryd, i Månsarp och på Södra vägen i Lekeryd.

Nämnden föreslår också att det på grund av läget blir speciella tomtpriser för de planerade bostadsrättsfastigheterna vid Östra Kajen av Munksjön och vid Lampladan nära Vättern.

Slutligt beslut ska tas av kommunfullmäktige.