Avtal för mer biogas

Jönköpings kommun har slutit ett avtal med FordonsGas Sverige AB när det gäller utvecklingen av biogas i Jönköpingsregionen.

I avtalet står bland annat att båda parter ska arbeta för att få fler tankställen för biogas i regionen. FordonsGas Sverige kommer sköta korthanteringen på Simsholmen i Jönköping, där ett tankställe finns idag.