Ingen lösning i Jima-konflikten

Blockadvakterna som skogs- och träfacket tog bort från företagen Jima och Skandro-trade i smålandstenar förra veckan, är från och med idag tillbaka.

Orsaken är att det Under medlingsmötet igår kväll inte kom någon lösning på konflikten där ägarna till företagen inte vill teckna kollektivavtal på grund av religösa skäl.

Per-Olof Sjöö som är avtalssekreterare säger till nyheterna att konflikten nu trappas upp då också IF metall går in med sympatiåtgärder.