Kraftvärmeverket i Värnamo som forskningscentrum

Det nedläggningshotade kraftvärmeverket i Värnamo kan bli forskningscentrum. Det är Växjö universitet som vill använda det moderna kraftvärmeverket som forskningscentrum kring biogas.
Eftersom Sydkraft inte vill ha kvar det moderna kraftvärmeverket i Värnamo där man alltså kan framställa biogas, kontaktade statens energimyndighet Växjö universitet för att höra om det finns intresse av att ta över kraftvärmeverket. Tanken är att universitetet i så fall äger det genom ett holdingbolag. Men det är mycket som återstår innan ett övertagande kan bli aktuellt. Framförallt måste staten finanisera köpet och en del av driften. Dessutom måste affären godkännas av regeringen. Detta enligt Sveriges radio Kronoberg.