Lokalbefolkning vill stoppa sänkt hastighet

Sänkt hastighet på mindre vägar är ett krav som ofta kommer från de som bor i glesbygd. Men i Vetlanda kommun kommer nu kravet att Vägverket inte ska sänka hastigheten.

Det är sockenråden i Ramkvilla och Bäckaby som tillsammans med Bäckaby kommundelsråd och Fröderyds hembygdsförening skrivit brev till Vägverket med anledning av planerna på sänkt hastighet från 90 till 70 på väg 747 mellan Ramkvilla och Landsbro.

I brevet anser man att sänkt hastighet skulle vara ett allvarligt hinder mot utvecklingen i området. Istället vill man att Vägverket ökar trafiksäkerheten genom ombyggnad och bättre underhåll av väg 747.