Missskötta djur togs omhand på Värnamogård

140 nötkreatur omhändertogs igår på en gård i Värnamo kommun.

Det var djurskyddsinspektören i kommunen som beslutat om omedelbart omhändertagande eftersom ägaren misskött djuren.

Länsveterinär Marie-Louise Sjöberg säger till Nyheterna att det funnits anmärkningar mot djurhållningen under en längre tid, men att situationen har förvärrats den senaste tiden.

Gårdens ägare ska nu få förklara sig och sedan ska Länsstyrelsen besluta om ägaren ska få tillbaka djuren eller om de ska tas om hand för gott.

Djuren finns kvar på gården, men de allvarligaste bristerna åtgärdades redan igår. Formellt är det polisen som nu är djurägare men man har lejt in djurskötare, som tar hand om verksamheten.