Brand vid Rörvik Timber i Myresjö

Vid tvåtiden på fredagseftermiddagen började det brinna i ett transportband som leder till ett upplag vid Rörvik Timbers anläggning i Myresjö. Till en början fanns det en stor spridningsrisk vid branden, men den kunde snart begränsas.

På samma område finns Myresjöhus anläggning och ett tag fanns det risk att branden skulle kunna sprida sig också dit.

Ingen människa har kommit till skada vid branden, men de materiella skadorna är omfattande.