Antalet hiv-smittade i länet ökar

Just nu ökar antalet hiv-smittade, både i Jönköpings län och i Sverige som helhet. Men trots den oroväckande ökningen så har debatten kring aids och hiv blivit tystare de senaste åren. Det konstaterar Per-Erik Åbom som är smittskyddsläkare vid länssjukhuset Ryhov. Och han tror att många människor lurar sig själva:

Antalet smittade av hiv i Sverige och Jönköping ökar, det konstaterar man idag på internationella Aids-dagen.

I mitten på 90-talet avstannade ökningen av antalet hiv-smittade, men från och med sekelskiftet har fallen blivit fler igen. Och det i takt med att människor inte tar aids på lika stort allvar längre.

Och Per-Erik Åbom som är smittskyddsläkare vid länssjukhuset Ryhov ser en farlig utveckling i ungdomars slappa attityd gentemot sex.

Fler partners innebär att könssjukdomar lättare sprids och en risk för att också antalet hiv-fall kan komma att öka.