Överförmyndare i Nässjö får kritik

Länsstyrelsen riktar kritik mot Överförmyndaren i Nässjö kommun.

Vid en inspektion har ett antal fall när det gäller gode män, förvaltare och förmyndare i Nässjö granskats av länsstyrelsen. I ett av fallen anser man att det finns brister.

Summeringar av tillgångar stämmer inte, ändringar har gjorts i handingarna men det framgår inte av vem - och för en period saknas redovisning helt.

Trots det har Överförmyndaren godkänt handlingarna och detta ”kan inte undgå kritik”, som länsstyrelsen skriver i sin rapport.