Tranåsbor kräver bättre trafiksituation

De som bor i Granelund och Åviksområdet i Tranås vill nu att kommunen förbättrar trafiksituationen i området.

I en skrivelse till kommunen påpekar de att det numera finns många barn i området och att gatorna ofta trafikeras av tyngre fordon. De begär nu att kommunen bygger ut gång- och cykelbanan längs hela Norrabyvägen och Spolgatan och sänker hastigheten från 50 till 30 km i timman. Drygt 150 personer har skrivit på uppropet till Tranås kommun. Den yngsta är bara ett år...