Bättre stöd för psykiskt funktionshindrade

Nu ska människor med psykiska funktionshinder få bättre stöd och hjälp i Gislaveds kommun.

Idag presenteras ett nytt sätt att samarbeta mellan psykiatriska kliniken i Värnamo, primärvården i Gislaved, kommunens socialtjänst och brukarorganisationerna.

Gislowvillan är lokalen som kommer att bli samlingspunkten och där ska man kunna erbjuda en bättre hjälp för dom som med psykiska besvär. Det är med statliga medel från psykiatrisamordningen som det här samarbetet ska finansieras under nästa år.