Sjukskrivna ska bedömas på nytt

Länets långtidssjukskrivna och tidsbegränsade sjukpensionärer ska tillbaka till arbetet. Det är försäkringskassans nya målsättning som innebär att 4700 personers rättigheter till sjukpenning ska bedömas på nytt i länet.

Men det är inte fråga om tuffare tag, utan om att ställa upp för de utsatta låntidssjukskrivna. Det säger Eric Winbladh som är försäkringschef på försäkringskassan i Jönköpings län. 

Det är inte fråga om hårdare tag, utan istället handlar det om att ge de långtidsarbetslösa en ny chans att komma tillbaka, säger han.

För att nå dit så börjar landets försäkringskassor från och med första mars nästa år ett omfattande arbete. Alla som varit sjukskrivna i längre än två år ska gås igenom och bedömas på nytt. I Jönköpings län handlar det om 1100 tidsbegränsader sjukpensionärer och 3600 långtissjukskrivna. Förhoppningen är att en stor del av dom ska återvända och rehabiliteras på sin tidigare arbetsplats.

- Jag är helt övertygad om att arbetgivarna är intresserade att få tillbaka den kompetens som de sjukskrivna hade när dom blev sjukskrivna, säger Eric Winbladh.