Bakterier i Burserydsvattnet

Nu måste Burserydsborna koka sitt dricksvatten. Prover har visat att vattnet innehåller för mycket bakterier och är otjänligt som dricksvatten.
Invånare i Burseryd uppmanas alltså att koka vatten som ska användas som dricksvatten eller till matlagning. Nya provsvar om vattnet väntas efter helgen - så fram till dess gäller uppmaningen att koka vattnet.