Ansträngt läge på Länsstyrelsen

Länsstyrelsena på flera platser i landet har det kärvt ekonomisk just nu och i bland annat Värmland har 25 anställda idag varslats om uppsägning. Även på länsstyrelsen i Jönköping är läget ansträngt, det säger Claes Nohlberg som är administrativ chef till nyheterna.

Idag har personalen på länsstyrelsen informerats om budgetläget, och det ser inte så ljust ut. Norberg säger att det inte finns några varsel lagda i nuläget i övrigt vill han inte kommentera situationen i nuläget.