Tolk kräver granskning

Det finns en konflikt på tolkförmedlingen i Jönköping och nu kommer krav på en granskning.
Hassan Mansour är tidigare anställd hos tolkförmedlingen, men han slutade för att han menar att Jönköpingsförmedlingen alltför ofta väljer okvalificerade tolkar för att de är billigare. Mansour menar att det får allvarliga konsekvenser. - Det äventyrar rättsäkerheten och i vissa fall kan det vara fara för människors liv, säger han till Nyheterna. På tolkförmedlingen tillbakavisar man kritiken helt, men i samtal med Nyheterna framkommer ändå att det finns en konflikt på förmedlingen. Flera personer som Nyheterna har pratat med har slutat på förmedlingen på grund av att de tycker att de har blivit illa behandlade.