Det kan bli nej till mobilmaster i Värnamo

Stadsbyggnadsnämndens ordförande i Värnamo, Herbert Johansson (m) säger att det troligen blir nej till vissa av de omdiskuterade mobilmasterna i kommunen.
Människor är oroliga och forskarna är inte överens om farorna med strålning från mobilmaster och telefoner. Men i nästa månad måste ändå politikerna i Värnamo besluta om tillstånd för 40 nya mobilmaster i kommunen. Efter informationsmötet i går kväll frågade vi stadsbyggnadsnämndens ordförande Herbert Johansson om det blir ett ja till alla master. - Förmodligen inte, vi kommer nog att säga nej till några master, svarade Johansson. Det är framförallt de master som finns inne i bostadsområden som Herbert Johansson inte tror kommer gå igenom. Han säger att det trots allt finns en risk för strålning. - Det kanske kommer finnas lika många master, men på andra ställen i kommunen, säger Johansson.