Länsstyrelsen måste minska personalen

Länstyrelsen i Jönköping tvingas minska sin personal. Det står klart sedan regeringens budgetförslag ger 10 miljoner kronor mindre till länsstyrelsen. Landshövding Lars Engqvist är högste chef över länsstyrelsen i Jönköping: