1700 nya jobb i länet nästa år

I Länsarbetsnämndens sysselsättningsprognos för nästa år spår man 1700 fler jobb i länet. Dessutom räknar man med att arbetskraften ökar och att den totala arbetslösheten sjunker. Pia Gustavsson är länsarbetsdirektör:

Det går fortfarande bra för företagen i Jönköpings län och bra kommer det också att gå nästa år enligt Länsarbetesnämndens prognos. Flest jobb - 1100 - väntas inom privata tjänster som handel, kommunikation, transport, bemanningsföretag. Också inom byggbranschen i länet ser det positivt ut liksom för tillverkiningsindustrin där man har god orderingång just nu.

Men problemet är inte efterfrågan snarare att det inte finns tillräckligt med kompetent folk. Många företag saknar till exempel cnc-operatörer, verktygsmakare och svetsare.

Det finns också andra orosmoment. Till exempel försvinner pengar till åtgärdsprogram för de arbetslösa och därför kommer fler att bli öppet arbetslösa nästa år.