Skogsägare anmäls efter stormen Gudrun

Skogsstyrelsen har anmält en markägare i Vrigstad i Sävsjö kommun till åklagare för brott mot skogsvårdslagen.

Anledningen är att en stor mängd virke från stormen Gudrun legat kvar ute i skogen och angripits av granbarkborre.

Allt stormvirke som översteg 3 kubikmeter skulle vara borta ur skogen före den 15 juli i år. Men i det här fallet låg det på ett ställe 100 kubikmeter kvar och på ett annat 20 kubik. Och virket hade på båda platserna angripits av granbarkborren.

Marken ägs av ett dödsbo.