Byggföretag stämmer Jönköpings kommun

Jönköpings kommun stäms på drygt 740 000 kronor av byggföretaget Björks Rostfria i Hallstavik.

Byggföretaget fick i uppdrag att renovera Brunnstorps vattenverk i Huskvarna, men under byggnationen förra året upptäcktes hela tiden nya problem som gjorde att projektet försenades. Totalt blev förseningen tio månader.

Byggföretaget menar att det är kommunen som agerat vårdslöst när man inte kontrollerat förutsättningarna tillräckligt och därför kräver man nu via sin advokat ersättning av kommunen för dom merkostnader som uppstått på grund av förseningen.