Atollenbygget kan komma igång i februari

Det ser nu ut som det största byggprojektet i centrala Jönköping i modern tid trots allt kommer att komma igång i tid.

Föroreningarna i grundvattnet på området Atollen på Öster i Jönköping är lägre än befarat och därför är risken för en kraftig försening inte längre lika överhängande.

När byggföretaget Peab nu har lämnat sin rapport till Länsstyrelsen visar deras provtagningar endast på vissa halter av föroreningar, alla inom normala gränsvärden.

Länsstyrelsen har fram till årsskiftet på sig att komma med ett utlåtande men målsättningen är nu att komma igång med projektet i början på februari, säger Lars-Erik Thalin på Peab till Nyheterna.