Vättern ska få bätte skydd i framtiden

Kommunerna runt Vättern försöker just nu enas om gemensamma skyddsföreskrifter för sjön som dricksvattentäkt.

I dag finns det inga föreskrifter för att skydda Vättern som dricksvattentäkt. Men EU kräver regler och nu pågår arbetet med att få ett vattenskyddsområde för Vättern.

Bland annat ska kommunerna inventera de hot som finns mot dricksvattnet i Vättern. I länet är det bland annat Jönköpings och Habo kommuner som tar sitt vatten från sjön.