Tomtstrid på gång i Jönköping

Genom ett kryphål i lagen kan HSB snuva Jönköpings kommun på en strategiskt viktig fastighet i Jönköping.

Kommunen har genom sin förköpsrätt första tjing på en tomt vid Jordbrorondellen vid södra infarten till Jönköping. Men eftersom HSB köpt aktierna i bolaget som idag äger tomten, så har man formellt inte köpt marken, bara företaget som idag äger den.

Därmed kanske kommunen inte kan utnyttja den förköpsrätt man har till tomten. Politikerna i kommunstyrelsen beslutade idag att fortsätta driva frågan om förköpsrätt och man är beredd att driva saken ända till regeringen om det skulle behövas.