Stora problem i skogen om inte kylan kommer

Regnet och mildvädret ställer till det för skogsägarna som många gånger får välja mellan att få markerna förstörda av tunga skogsmaskiner - eller inte avverka alls. Och skogsarbetarna befarar arbetslöshet om inte kylan kommer. Tommy Stigsson jobbar åt Södra Skog och han trivs inte med blidvädret:

- I en del granskogar kan det bli bortåt en meter djupa spår efter våra skogsmaskiner, säger han.

Men här i skogen nära Risbrodammen, alldeles utmed vägen mellan Jönköping och Mullsjö, är det gott om Stigssöner. Förutom Tommy är det hans far, bror, och en av hans två skogsarbetande farbröder. Just här bär marken riktigt bra för det är sandjord och en del sten. Det tar inte mer än ett par minuter för Tommy att hugga av en jättetall vid roten och skala och kapa den i fyra-fem-meterslängder. Visst syns spåren efter den tjugo ton tunga maskinen - men de är inte särskilt djupa.

Det är markägarens beslut om avverkning ska ske eller ej. Södra kan ge bidrag för att fylla i det som blivit förstört av skogsmaskiner. Ingemar Arvidsson är Södras områdeschef i Södra Vätterbygden. Han säger att man nu letar objekt för att skogsarbetarna ska ha sysselsättning.

Det är få områden som man kan hugga på idag. Och det timmer som trots allt avverkas får man visserligen mestadels fram till bilväg men då återstår problemet med lastbilstransporterna.

- De sliter upp de små skogsvägarna och det handlar om stora pengar för att återställa dem, säger Ingemar Arvidsson.

Tommy Stigsson ute vid Risbrodammen säger att det inte räcker med att det är kallt i några dar. Det behövs nog tre veckors kyla.

- Skotaren där borta väger trettio ton med full last och då behövs något som bär, säger han.

Och om kylan inte kommer - vad gör han och många andra skogsarbetare då?

- Vi får väl ta semester, säger Tommy Stigsson.