It-företag kan få betala dyrt

Ett it-företag i Jönköping hotas av ett vite på en halv miljon kronor om man inte slutar upp med sin marknadsföring.

I februari förra året skickade Jönköpingsföretaget ut 500 mejl med innebörden att deras databas var bättre och populärare än den från en konkurrent i Stockholm.

Nu förbjuder Marknadsdomstolen företaget att göra om kuppen.

De båda konkurrerande företagen erbjuder via internet information och nyheter på socialrättens område. Användarna är i första hand kommuner och andra myndigheter.