Förskrivningarna av sömnmedel minskar

Från att ha haft bland den största förskrivning av sömnmedel i hela landet har nu Jönköping lyckats med det som få andra landsting klarat av än. Nu skriver läkarna här ut allt färre beroendeframkallande och miljöfarliga sömnmedel.

- Under det här året så verkar det som vi har gjort ett trendbrott som vi ska göra allt vi kan för att den ska hålla i sig, säger Lars Abrahamsson som är apotekare och som arbetar med miljöfrågor i landstinget.

Jönköpings län var för ett år sen ett av de län som hade högst användning av sömntabletter och landstinget ville arbeta med att få ner förskrivningarna. Dels är medlen Imovane och Stilnoct beroendeframkallande, men det finns en negativ aspekt till. Det blev känt att medlen är farliga för naturen.

Medlen har nu blivit miljöklassade. På en niogradig skala får dom en åtta och anses alltså ha en mycket hög påverkan på vår natur, efter det att dom har passerat människokroppen.

Då satte miljöenheten i Jönköpings landsting, precis som i alla de andra landstingen, igång med att informera läkare - allt för att få ner förskrivningen med fem procent. Men målet har bara uppnåtts i Östergötland och Jönköpings landsting till skillnad från resten av landet.

Kampanjen ska nu fortsätta att informera om pillrens skadeverkningar och enligt Lars Abrahamsson så ska man även börja informera allmänheten.

Reporter: Anna Eriksson

anna.eriksson@sr.se