Ny skogsförsäkring efter stormen Gudrun

Länsförsäkringar stärker nu försäkringsskyddet för många mindre skogsägare.
Efter stormen Gurdun har det visat sig att försäkringsreglerna var sådana att många mindre skogsägare inte kunde utnyttja sina skogsförsäkringar trots att de drabbades av omfattande skador.

Nu ändras försäkringsvillkoren bland annat så att ersättning betalas ut vid betydligt mindre skogsskador än i dag.