Kyrkan blev för dyr

Den gamla metodistkyrkan i Nässjö kommer att säljas igen. Den nuvarande församlingen har inte råd att driva kyrkan vidare.
1993 tog de orientaliska katolikerna över kyrkan från metodisterna, som då var för få. Men nu klara inte de nya ägarna av att sköta kyrkan längre. Fader Abraham Garis säget till Nyheterna att många av medlemmarna är fattiga invandrare och att de inte har råd att hålla kyrkan i stånd. Tidigare har man fått stöd från det katolska biskopsämbetet i Sverige, men inte heller det vågar församlingen längre lita på. I ett brev till Nässjö kommun skriver därför de orientaliska katolikerna att de vill sälja den kulturhistoriskt värdefulla St Efremkyrkan, som den heter numera, till Nässjö kommun, annars kan kyrkan komma att rivas. De orientaliska katolikerna kommer från olika länder i mellanösterna. De tillhör den romersk katolska kyrkan, men deras gudstänster liknar de ortodoxa kyrkornas.