Krav på ny idrottsanläggning i Vetlanda

Socialdemokraten Lena Josefsson i Vetlanda kräver nu att kommunen satsar på en friidrottsanläggning.
Enligt Lena Josefsson finns det ingen riktig friidrottsanläggning i Vetlanda kommun idag och skoleleverna har inte på många år kunnat få den träning de behöver. Och skolan klarar inte heller att leva upp till läroplanens intentioner i ämnet idrott och hälsa. I sin motion till Vetlanda kommunfullmäktige föreslår nu Lena Josefsson att kommunen i samarbete med de lokala idrottsorganisationerna ska utreda möjligheterna till en friidrottsanläggning med löparbanor, längd- och höjdhoppsgropar.