Växjö stift vill rädda konfirmationen

Det är allt färre ungdomar som konfirmerar sig. På bara några årtionden har andelen konfirmander sjunkit från 90 till 60 procent.
Därför ska Växjö stift nu utreda konfirmationsundervisningen i ett försök att göra undervisningen bättre och locka fler ungdomar. Biskop Anders Wejryd säger att det finns en stor skillnad mellan de olika församlingarna då det gäller synen på konfirmationen. Vad den innebär, hur den ska genomföras och vilken ålder en konfirmand bör ha, är några frågor som kommer att dryftas på mötena i höst.