Värmen orsakar bakterier i dricksvattnet

På flera håll i Jönköpings län är bakteriehalterna i dricksvattnet så höga att det måste kokas innan det används.
Det gäller bland annat Bottnaryd där invånarna fått koka sitt vatten i en vecka nu. Enligt Roland Thulin på tekniska kontoret i Jönköpings kommun kan det vara rekordvärmen som orsakat problemen. Nya besked om dricksvattnet i Bottnaryd kommer senare i eftermiddag. Också i Burseryd är bakteriehalterna i dricksvattnet för höga just nu.