Sjukfrånvaron minskar bland landstingsanställda

Den korta sjukfrånvaron, alltså upp till 30 dagar, minskar just nu bland de landstingsanställda i Jönköpings län. Det visar statistik från första halvåret i år jämfört med förra året.
Korttidsfrånvaron för en fastanställd var i genomsnitt 2,1 sjukdagar första halvåret i år jämfört med 2,6 dagar förra året. Däremot fortsätter långtidssjukskrivningarna att öka, men inte lika dramatiskt som tidigare. Minst antal sjukdagar totalt har läkarna, medan flest antal sjukdagar finns bland vaktmästare, städ- och kökspersonal.