Landstinget anmält till JO

Rekryteringen av ny tandvårdschef inom landstinget har lett till en JO-anmälan mot landstinget.
Det var en anställd på landstinget som ville veta vilka som hade sökt jobbet som tandvårdschef. Och när kansliet vägrade lämnade ut namnlistan direkt JO-anmälde den anställde landstinget, eftersom det gällde en offentlig handling. Landstingsdirektör Sven-Olof Karlsson medger att man gjort fel, men förklarar det med att några av de sökande ville vara anonyma, bl a för att inte deras arbetsgivare skulle få veta att de sökte andra jobb. Det här är ett vanligt förfarande inom näringslivet, men när det gäller stat, kommun och landsting så är det offentlighetsprincipen som gäller, en handling ska lämnas ut skyndsamt om någon begär det.