c och s vill fortsätta styra landstinget

Centern vill fortsätta styra landstinget och sjukvården med socialdemokraterna. Det framkom när centern i dag presenterade sitt program inför valet.
De båda partierna har ju samregerat de senaste åtta åren och samarbetet har fungerat mycket bra. Det säger centerns landstingsledamot Helena Berntsson från Värnamo. Centern vill öka de anställdas inflytande över vårdarbetet och höja deras löner. Det är nödvändigt för att locka personal, som det ju är brist på inom flera områden.