Nässjövillor skjuts på framtiden

Projektet med att bygga enfamiljshus i centrala Nässjö blir försenat. Anledningen är att byggföretaget Finndomo meddelat att de vill dra sig ur projektet.

Det handlar om 22 enfamiljshus som planerades i kvarteret Gambrinus, granne med såväl Stadsparken som Ingsbergssjön.

Torbjörn Svensson (s), som är ordförande i tekniska servicenämnden, säger att han är övertygad om att kommunen ska hitta en lösning för att få projektet i hamn, men att byggstarten troligtvis förskjuts till 2008.

I våras avgjordes en markanvisningstävling där det vinnande bidraget kom från Finndomo och Isis arkitekter. Målet var att under 2007 påbörja byggandet av 22 enfamiljshus i anslutning till Stadsparken vid Ingsbergssjön Gambrinus sjösida. I mitten av december meddelade dock Finndomo att de nu drar sig ur projektet.

- Båda parter tar en viss risk när det gäller sådana här byggprojekt. Det är naturligtvis inte bra att projektet försenas men vi har goda förhoppningar om att hitta alternativa lösningar. Målet är att det ska byggas enfamiljshus på Gambrinus sjösida. Inom ett par veckor räknar vi med att projektet ska kunna fortsätta så att vi åtminstone kan börja bygga under 2008, säger Torbjörn Svensson.

Tekniska servicenämnden behandlar ärendet den 21 december. Avtalet sägs upp under förutsättning att nämnden godkänner uppsägningen.