Uteblivna tidningar i länet

Tryckeriet Herenco Press i Jönköping som trycker alla morgontidningar i Herenco-koncernen drabbades igår kväll av ett allvarligt datorhaveri som leder till att många människor idag inte får sin tidning.
Värnamo Nyheter kommer inte ut idag, och alla på Höglandet, som i vanliga fall får Smålands-Tidningen och Tranås Tidning får idag istället en tunn version av Vetlanda-Posten. Jönköpings-Posten däremot är på gång att tryckas och man ska försöka komma ut med den till alla prenumeranter under dagen. Tidningen är dock tunnare idag än i vanliga fall. I vanliga fall trycker man ungefär 100 000 tidningar per dag på tryckeriet och idag är det också många i Västergötland som inte får sin tidning. Alla tidningar som företaget trycker till Västergötland, det vill säga Västgöta-Bladet, Falköpings Tidning, Skarborgs Läns Tidning och Skövde Nyheter kommer inte ut idag överhuvudtaget.