Tågförseningar mellan Jönköping o Värnamo

På grund av ett spårfel mellan Klevshult och Värnamo uppstår stora förseningar i tågtrafiken mellan Jönköping och Värnamo.

Trafiken har inte stängts av helt utan går med sänkt hastighet förbi den skadade sträckan.

Felet handlar om en spricka i rälsen. När felet är avhjälpt och trafiken går som vanligt vet man just nu inte på Banverket.