Trianon blir byggnadsminne

Regeringen har idag beslutat att förklara officersmässen Trianon med paviljonger i Eksjö som statligt byggnadsminne.
Byggnadsminnesförklaringen innebär bl a att byggnaderna inte får rivas, flyttas, byggas om till sitt yttre eller på något annat sätt förändras. Byggnaderna uppfördes för Kalmar regemente i Mariannelund på 1790-talet, flyttades kring 1800 till Hultsfred och vidare till Eksjö när regementet flyttade dit. Sin nuvarande plats fick Trianon så sent som 1995. Byggnaderna har ett stort arkitekturhistoriskt värde och är ett gott exempel på officerspaviljongers arkitektur i empirestil.