Församling riskerar läggas ned

Den planerade sammanslagningen mellan baptistförsamlingen Betania i Jönköping och grannförsamlingen Immanuelskyrkan - som tillhör Missionsförbundet - blir inte av.
I protest mot att sammanslagningen går om intet har nu har en stor del av kyrkans aktiva medlemmar lämnat församlingen. Framtiden för en av Jönköpings äldsta frikyrkoförsamlingar är därmed mycket oviss, eftersom baptisföramlingen både är liten och åldrad.