Farliga broar i Jönköpings län

Många av broarna i Jönköpings län är livsfarliga. Det hävdar Sven Ivarsson, vd för Riksförbundet för Enskilda Vägar.
Det är broar som hör till enskilda vägar i länet som behöver repareras omgående. Broarna har rostskador och på vissa håll trasiga räcken. Men några pengar till reparationer finns inte. Totalt är det femton broar i länet som måste lagas inom tre år, bland annat i Stensjön, Svenarum, Ölmstad och Kyrkekvarn. Idag ligger ansvaret för reparation hos de enskilda vägföreningarna, men när det gäller så omfattande reparationer på kanske en miljon kronor för varje bro, så ska Vägverket betala. Nu utreder regeringen om Vägverket ska ta över ansvaret för broarna.