Miljonsatsning på barn på Kulturhuset

Nästa år ska barnen i Jönköpings kommun få möjlighet att göra kultur på barns eget vis. Kulturhuset har nämligen fått en miljon kronor från Allmänna arvsfonden. Marie Alonzo, på Kulturskolan är en av projektledarna:

Barnen som ska få vara med och skapa sin egen kultur får vara mellan 6 och 12 år och projektgruppen kommer att vända sig till olika skolor och fritis i Jönköpings kommun.

Pengarna som kommer från allmänna arvsfonden kan bara sökas av en ideell förening och därför har Kulturhuset fått dem, men både Kulturskolan och Kultur och fritid finns med som projektansvariga.

Planerna är stora och ideerna många och bland annat kommer man att satsa på kultur för funktionshindrade barn.

Miljonbeloppet gör att man kommer att anställa fler personer, pengar finns avsatta för två heltidstjänster.