Miljonböter för Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun måste nu betala en miljon kronor i miljösanktionsavgift, den högsta avgift som kan utdömas.
Anledningen är att man sysslat med otillåten täktverksamhet i samband med att man anlade en våtmark vid reningsverket 2001. 40.000 kubikmeter sand togs upp utan tillstånd. Hälften av sanden såldes sedan vidare på den privata marknaden av den entreprenör som utförde jobbet åt kommunen. Men det är alltså kommunen som varit ansvarig för verksamheten och som nu efter beslut i länsstyrelsen måste betala miljösanktionsavgiften på en miljon.