Stor ökning av nya företag i länet

Jönköpings län hamnar på delad tredje-plats när det gäller nystartade företag.

Nyföretagarcentrum har mätt vilka län som ökar mest och Jönköping och Gotland har fått 13 procent fler nya företag fram till och med oktober i år, jämfört med samma period förra året.

Störst ökning av nyföretag har man haft i Värmland och på andra plats kommer Blekinge län. Siffrorna publiceras i Nya Wermlandstidningen.