SR-medarbetare får fredspris

Margareta Johansson, journalist här på Sveriges Radio Jönköping, har idag fått kristna fredsrörelsens icke-våldspris.
Hon har ett långt engagemang i icke-våldsarbete och konflikthantering, sen decennier. Hon har bl a deltagit i civilmilitära samverkansövningar för att visa militärenpå lösningar med icke-våld. Förra årets pris tilldelades Jim Wallace, pastor i Usa som verkar i Washingtons slumområden som arbetar med icke-våld, och tidigare har bland andra den svenska plogbillsgruppen "Bröd inte bomber" fått icke-våldspriset. Ett pris som alltså i år tilldelas journalisten Margareta Johansson.