Kommunreklam ska locka poliser till landet

Nu tar polismyndigheten hjälp av länets kommuner för att locka fler poliser till landsbygden.
Genom att låta kommunerna marknadsföra sig i polistidningen hoppas personaldirektör Inga-Lena Alm Larsson kunna locka poliser från hela Sverige. Polisbristen på landsbygden i Jönköpings län är stor. Just nu behövs det ett 50-tal nya poliser till länet. För att locka hit fler så erbjuder nu polismyndigheten i Jönköpings län alla kommuner att gratis marknadsföra sig i polistidningen. På så vis hoppas man att poliser från andra orter i landet ska få upp ögonen för orter som exempelvis Eksjö, Aneby och Tranås. I början av september ska kommunerna lämna in sitt material och i oktober kommer sedan tidningen distribueras ut till alla poliser och polishögskolor i landet. Inga Lena Alm Larsson säger till nyheterna att hon hoppas att kampanjen ska ge resultat.