Skolverket säger nej till nytt gymnasium

Företaget Betula Doctrina i Uppsala, som tänkt starta en fristående gymnasieskola i Jönköping, får nej till sina planer från Skolverket.

Enligt ansökan skulle gymnasiet inriktas mot yrken inom hantverk och kroppsvård. Men Skolverket anmärker på att företaget inte kan säkerställa att kurserna motsvarar de kunskaper som gymnasieskolan ska förmedla.

Den mest anmärkningsvärda kritiken kommer dock mot företagets ekonomi. Två av delägarna i Betula Doctrina har ett flertal betalningsanmärkningar och en betydande skuld till kronofogdemyndigheten, därför tror inte Skolverket på deras planer.