Vinterkräksjukan har drabbat Ryhov

Den smittsamma vinterkräksjukan finns nu på länssjukhuset Ryhov. Det är personal och patienter på en avdelning vid Medicinkliniken som har drabbats.

För närvarande har sju patienter smittats och sjukhuset jobbar nu med att isolera resten av patienterna för att smittan inte ska sprida sig.

Staffan Schön, som är chef på Medicinkliniken, säger till Nyheterna att det inte är någon fara för de smittande patienternas liv, och att den största konsekvensen för sjukhuset just nu är att det blir färre vårdplatser.