Boende förlorade mot kommunen

Regeringsrätten går på Jönköpings kommuns linje och godkänner en ny detaljplan för Flahult i Norrahammar.

Detaljplanen innebär bland annat en ny trafiklösning, men den gillades inte av en del av de som bor i området.

De överklagade kommunens plan ända upp till regeringsnivå, men i regeringsrättens beslut står bland annat att detaljplanen inte kan medföra sådana olägenheter att den inte kan genomföras och ger alltså Jönköpings kommun rätt.